1- Dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Onaylı Öğrenim Belgesi

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Sağlık Kurulu Raporu

6- 8 Adet Fotoğraf

7- Adli Sicil Kaydı

8- Askerlik Durum Belgesi

9- Hizmet Belgesi (Daha önce kamu hizmeti varsa ve ayrılmış ise)

10- Yerleştirme Sonuç Belgesi (TUS ve DUS atamaları için)

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet ve bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir)

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016