Akademik Büro

Görev ve Sorumlulukları

Akademik personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.

     Kadrolar

 • Kadro cetvelleri
 • Kadro İhdası
 • Serbest Bırakma
 • Dolu Kadroda Derece Değişikliği
 • Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
 • Açıktan Atama İzinleri
 • Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni
 • Akademik Kadro İlanları

     Atamalar

 • Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma,
 • Doçentliğe Atanma,
 • Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma,
 • Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çevirici Kadrolarına Atama,
 • Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma,
 • Mecburi Hizmet Yükümlüsü Olanların Atanması,
 • 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Atama,
 • 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Uyarınca Atama

     Görev Süresi Uzatımları

 • 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları
 • 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları
 • 2547 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları
 • 2547 Sayılı Kanun’un 33/a Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları
 • 2547 Sayılı Kanun’un 33/e Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları
 • 2547 Sayılı Kanun’un 50/d Maddesi Uyarınca Görev Süresi Uzatımları

     Terfi ve İntibak İşlemleri

 • Akademik Personelin Derece ve Kademe Terfi
 • Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Unvanı Nedeniyle Terfi
 • Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi Nedeniyle Terfi
 • Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
 • Hizmet Borçlanması

     Görevlendirmeler

 • 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 2547 Sayılı Kanun’un 40/a Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
 • 2547 Sayılı Kanun’un 40/b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler

     İdari Görevlere Atama

 • Kurul Üyelikleri (Senato, Yönetim Kurulu vb.)
 • Rektör ve Rektör Yardımcıları
 • Dekan ve Dekan Yardımcıları
 • Yüksekokul, Enstitü Müdür ve Yardımcıları
 • Bölüm Başkanı
 • Merkez Müdürlükleri

     İstifa, Müstafi ve Benzeri İşlemler

     İzinler

 • Yıllık İzinler
 • Hastalık İzinleri
 • Mazeret İzinleri
 • Aylıksız İzinler

     Vekâlet İşlemleri

     Pasaport İşlemleri

     Mevzuat Takibi

     Diğer Yazışmalar

     Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

 • YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, BUMKO, SGK ve diğer
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top