Akademik Büro

AKADEMİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Atamalar
 1. Profesör Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 2. Doçent Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 3. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 4. Öğretim Görevli Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 5. Araştırma Görevli (TUS, DUS, YDUS, ÖYP, Öncelikli Alan) Kadrosuna Yapılan Açıktan, Naklen ve Kurumiçi Atama İşlemleri
 6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun’u Uyarınca Açıktan ve Yeniden Kamu Görevine Atanacaklar İçin Yürütülen İşlemler

 

 • İdari Görevlere Atama
  1. Rektör Yardımcıları
  2. Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü/Merkez Müdür Atamaları
  3. Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlığı Atamaları
  4. Koordinatörlükler
  5. Kurul Üyelikleri

 

 • İntibak İşlemleri
 1. Hizmet Değerlendirme
  • Askerlik Değerlendirme
  • 5510 S.K. 4/a 4/b 4/c Değerlendirme
  • Doğum Sonrası Aylıksız İzin Değerlendirme
  • Diğer Aylıksız İzin Değerlendirme
  • 657 S.K 36/C Maddesi Kapsamında Değerlendirmeler
  • 1416 S.K. Değerlendirme
 2. Öğrenim Değişikliği Değerlendirme

 

 • Terfiler-2914 S.K. nun 7, 8 ve 9. Maddeleri Gereğince Aylık Derece/Kademe Terfileri

 

 • Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosunda Bulunan Akademik Personelin Görev Süresi Uzatımları

 

 • Görevlendirmeler
 • Kurumiçi Görevlendirmeler:
 • 2547 S.K. Kapsamında 13/b-4
 • 2547 S.K. Kapsamında 40/a Ders Görevlendirmesi
 • 6245 S.K.’nun 14. Maddesi Kapsamında
 • Kurumdışı Görevlendirmeler:
 • 2547 S.K. Kapsamında 31. Madde Ders Görevlendirmesi
 • 2547 S.K. Kapsamında 37. Madde Başka Kurumda Görevlendirme
 • 2547 S.K. Kapsamında 38. Madde Başka Kurumda Görevlendirme
 • 2547 S.K. Kapsamında 39. Madde (yurtiçi/yurtdışı) Görevlendirme
 • 2547 S.K. Kapsamında 40/b Ders Görevlendirmesi

 

 • İzinler
 1. Yıllık İzinler
 2. Sağlık İzinleri
 • Refakat
 • Sağlık Raporu
 • Şua İzni
 • Kurul Raporu
 • Doğum öncesi ve sonrası
 1. Mazeret İzinleri
 • Ölüm
 • Babalık
 • Evlilik
 1. Aylıksız İzinler
 • 657 S.K. 108/A maddesi kapsamında (Sağlık Nedeniyle)
 • 657 S.K. 108/B maddesi kapsamında (Doğum yapan memurlar)
 • 657 S.K. 108/E maddesi kapsamında (5 yıl hizmet)
 • 657 S.K. 108/G maddesi kapsamında (Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar)

 

 • Kadro İşlemleri
  1. Akademik Personelin Norm Kadro Planlaması İşlemleri
  2. Kadro cetvelleri
  3. Kadro İhdası
  4. Serbest Bırakma
  5. Dolu Kadroda Derece Değişikliği
  6. Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
  7. Açıktan Atama İzinleri
  8. Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni
  9. Akademik Kadro İlanları

 

 • Belge ve Yazışmalar
  1. Kurumiçi Yazışmalar
  2. Kurumdışı Yazışmalar
  3. Pasaport İşlemleri
  4. Görev Belgesi

 

 • Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel İşlemleri
 1. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Pozisyon Talebi
 2. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri
 3. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Ayrılış İşlemleri

 

 • Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi (YÖKSİS, HİTAP, KAMU E-UYGULAMA, BUMKO, E-BÜTÇE, SGK vb.)

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top