Evrak Kayıt

Evrak Kayıt Bürosunun Görev ve Sorumlulukları:

Personel Daire Başkanlığının gelen-giden evrak kayıt ve dağılımının yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Evrak kayıt bürosunda memur kadrosunda 1 kişi çalışmakta olup aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

Gelen ve Giden evrakların kaydı

  • Gelen evrakın teslim alınması kontrolü ve kaydı,
  • Gelen evrakın ilgili birimlere teslim edilmesi,
  • Giden evrakın kontrolü kaydı ve teslim edilmesi,
  • Giden evrakın paraflı suretlerinin ilgili birimlere geri verilmesi,
  • Kurum içi evrak dağıtımını yapmak,

            Personel kimliklerinin basılması,

            Amirlerinin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top