Daire Başkanlığı Sekretaryasının Görev ve Sorumlulukları:

Başkanlığımız sekreterya hizmetleri, araştırmacı (özelleştirme) kadrosunda bulunan 1 personel tarafından yerine getirilmektedir:

  • Daire Başkanı ile görüşmek isteyen kişilerin görüşmesini sağlamak,
  • Birimimize gelen telefonlara bakarak ilgili yerlere bağlamak,
  • Başkanın imzaladığı evrakları diğer birim amirlerinin imzalaması için ilgili kişilere götürmek,
  • Birim evrak kayıt bürosundan gelen evrakları ilgili kişilere dağıtmak,
  • Birim içi tamim ve duyuruların yapılmasını sağlamak,
  • İlgili akademik ve idari personelin izin formlarını düzenlemek,
  • Birimlerden gelen faksları birim amirine iletmek,
  • Birimlere çekilmesi gereken faksları çekmek,
  • Birim amirlerinin verdiği talimatları yerine getirmek.

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016