Sekreter

Daire Başkanlığı Sekretaryasının Görev ve Sorumlulukları:

Başkanlığımız sekreterya hizmetleri, araştırmacı (özelleştirme) kadrosunda bulunan 1 personel tarafından yerine getirilmektedir:

 • Daire Başkanı ile görüşmek isteyen kişilerin görüşmesini sağlamak,
 • Birimimize gelen telefonlara bakarak ilgili yerlere bağlamak,
 • Başkanın imzaladığı evrakları diğer birim amirlerinin imzalaması için ilgili kişilere götürmek,
 • Birim evrak kayıt bürosundan gelen evrakları ilgili kişilere dağıtmak,
 • Birim içi tamim ve duyuruların yapılmasını sağlamak,
 • İlgili akademik ve idari personelin izin formlarını düzenlemek,
 • Birimlerden gelen faksları birim amirine iletmek,
 • Birimlere çekilmesi gereken faksları çekmek,
 • Birim amirlerinin verdiği talimatları yerine getirmek.
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top