Eğitim

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI

Görev ve Sorumlulukları

Hizmet İçi Eğitim İşleri

  • Aday Memurların Yetiştirilmesi
  • Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
  • Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı
  • Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilmesi

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına verilerin işlenmesi

  • YÖKSİS, DPB, ÖSYM, SGK ve diğer

 

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top