Eğitim

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI

Görev ve Sorumlulukları

Hizmet İçi Eğitim İşleri

  • Aday Memurların Yetiştirilmesi
  • Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
  • Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı
  • Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilmesi

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına verilerin işlenmesi

  • YÖKSİS, DPB, ÖSYM, SGK ve diğer

 

2013 Yılı Eğitim Hizmetleri Faaliyetleri

 

Üniversitemiz kamu görevlerinde istihdam edilen personele yönelik olarak; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli şekilde yerine getirilmesini sağlamak; personelin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve kamu hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla 2013 yılında Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen konularda eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmiştir.

 

Eğitimin Konusu

Katılan Kişi Sayısı

Düzenlendiği Yer

Tarih

Temel Eğitim

57

Bolu

25.02.2013

15.03.2013

Hazırlayıcı Eğitim

57

Bolu

01.04.2013

14.06.2013

Resmi Yazışma Kuralları

214

Bolu

21.06.2013

25.06.2013

Stres Yönetimi

50

Bolu

23.10.2013

Protokol Kuralları

77

Bolu

22.11.2013

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Karşı Savunma Tedbirleri (KBRN)

34

Bolu

17.12.2013

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top