Eğitim

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • ADAY PERSONEL İŞLEMLERİ
 1. Temel Eğitim
 2. Hazırlayıcı Eğitim
 3. Staj
 • GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI
 1. Görevde Yükselme Sınavları
 2. Unvan Değişikliği Sınavlar
 • HİZMET İÇİ EĞİTİM
 1. Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin değerlendirilmesi
 2. Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
 • MEVZUAT TAKİBİ
 • OTOMASYON İŞLEMLERİ
 1. YÖKSİS
 2. HİTAP
 3. ÜBYS

 

 

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top