İdari Büro

İDARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Atamalar
 1. Kpss
 2. Ekpss
 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Personel Alımı
 4. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Alımı
 5. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu Kapsamında Personel Alımı
 6. Madde Yeniden Atanma Kapsamında Personel Alımı
 7. Kurumiçi Naklen Atama İşlemleri
 8. Kurumdışı Naklen Atama İşlemleri
 9. Unvan Değişikliği İşlemleri
 10. Görevde Yükselme Atama İşlemleri
 • İntibak İşlemleri
 1. Hizmet Değerlendirme
  • Askerlik Değerlendirme
  • 5510 S.K. 4/a 4/b 4/c Değerlendirme
  • Doğum Sonrası Aylıksız İzin Değerlendirme
  • Diğer Aylıksız İzin Değerlendirme
  • 657 S.K 36/C maddesi Kapsamında Değerlendirmeler
 2. Öğrenim Değişikliği Değerlendirme
 3. Adaylık Kaldırma ve Değerlendirme
 • Terfiler
 1. Aylık Terfiler
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kademe İlerlemesi
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kademe İlerlemesi
 • Kadro İşlemleri
 1. İptal – İhdas , Tenkis – Tahsis İşlemleri
 2. Açıktan Atama Talep Giriş İşlemleri
 3. Hitap Veri Girişi
 4. SGK Tescil İşlemleri
 5. Yan Ödeme Cetvelleri
 6. BUMKO Veri Girişi
 7. Kamu e-uygulama Veri Girişi
 8. YÖK Sivil Savunma İnsan Gücü Planlama Sistemi Veri Girişi
 • Görevlendirmeler
 1. Kurumiçi Görevlendirmeler
 • 2547 S.K. Kapsamında 13/b4
 • 6245 S.K.’nun 14. Maddesi Kapsamında
 1. Kurumdışı Görevlendirmeler
 • 6245 S.K.14.’nun Maddesi Kapsamında
 • 375 sayılı KHK’nin ek 25. Maddesi Kapsamında
 • 657 S.K. ek 8. Maddesi Kapsamında
 • 5442 S.K. Kapsamında İl İdaresi Kanunu
 1. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan Protokol Kapsamında
 2. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kanunu Kapsamında
 3. 657 S.K. 89. Maddesi Kapsamında
 4. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamında
 • İzinler
 1. Yıllık İzinler
 2. Sağlık İzinleri
 • Refakat
 • Sağlık Raporu
 • Şua İzni
 • Kurul Raporu
 • Doğum öncesi ve sonrası
 1. Mazeret İzinleri
 • Ölüm
 • Babalık
 • Evlilik
 1. Aylıksız İzinler
 • 657 S.K. 108/A maddesi kapsamında (Sağlık Nedeniyle)
 • 657 S.K. 108/B maddesi kapsamında (Doğum yapan memurlar)
 • 657 S.K. 108/E maddesi kapsamında (5 yıl hizmet)
 • 657 S.K. 108/G maddesi kapsamında (Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar)
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamında
 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Kapsamında
 • Belge ve Yazışmalar
  1. Kurumiçi Yazışmalar
  2. Kurumdışı Yazışmalar
  3. Pasaport İşlemleri
  4. Seçim Yazışmaları
  5. Sendika Yazışmaları
  6. Görev Belgesi
 • Sözleşmeli Personel İşlemleri
 1. Sözleşmeli Personel Pozisyon Talebi
 2. Sözleşmeli Personel Kullanım İzni Talebi
 3. Sözleşmeli Personel Pozisyon İlan İşlemleri
 4. Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri
 5. Sözleşmeli Personel Ayrılış İşlemleri

 

 

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top