Görev ve Sorumlulukları

Maaşlar

 • Rektörlük ve bağlı birim personelinin maaşları
 • Yurtdışında öğrenim gören (2547 SK. 33.Md.) araştırma görevlisi maaşları
 • YÖK Bursları
 • Yabancı uyruklu personel maaşı
 • SGK prim ödemeleri
 • Emekli personel SGK ödemeleri

Yolluklar

 • Geçici görev yolluğu
 • Sürekli görev yolluğu

İdari Görev Aylığı

Fazla Mesai Ücretleri

Tazminatlar

 • Temsil Tazminatı
 • Arazi Tazminatı

Vekâlet Ücretleri

Kesintiler

 • İcra
 • Nafaka
 • Kira
 • Diğer

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

 • HİTAP, DPB, BUMKO, SGK ve diğer

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016