Maaş Özlük

Görev ve Sorumlulukları

Maaşlar

 • Rektörlük ve bağlı birim personelinin maaşları
 • Yurtdışında öğrenim gören (2547 SK. 33.Md.) araştırma görevlisi maaşları
 • YÖK Bursları
 • Yabancı uyruklu personel maaşı
 • SGK prim ödemeleri
 • Emekli personel SGK ödemeleri

Yolluklar

 • Geçici görev yolluğu
 • Sürekli görev yolluğu

İdari Görev Aylığı

Fazla Mesai Ücretleri

Tazminatlar

 • Temsil Tazminatı
 • Arazi Tazminatı

Vekâlet Ücretleri

Kesintiler

 • İcra
 • Nafaka
 • Kira
 • Diğer

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

 • HİTAP, DPB, BUMKO, SGK ve diğer
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top