Maaş Özlük

MAAŞ VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

MAAŞLAR 

Rektörlük ve Bağlı Birim Personelinin Maaşları

Yurtdışında Öğrenim Gören (2547 SK. 33.Md.) Araştırma Görevlisi Maaşları

YÖK Bursları

Yabancı Uyruklu Personel Maaşları

Stajyer Öğrenci Maaşları

İdari Görev Ödemeleri

Fazla Mesai Ödemeleri

Giyim Yardımı Ödemeleri

Eğitim Öğretim Ödeneği Ödemeleri (Öğretmenler)

 

SGK PRİMLERİ

SGK Prim Bildirimleri ve Ödemeleri

Emekli Personel SGK Ödemeleri (Ek Karşılıklar)

Fiili Hizmet Primleri

 

YOLLUKLAR

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Sürekli Görev Yolluğu (Nakil ve Emekli)

 

TAZMİNATLAR

Temsil Tazminatı

Arazi Tazminatı

Vekâlet Ücretleri

 

KİŞİ BORCU TAHAKKUKLARI

Ücretsiz İzin

Askerlik

İstifa

 

KESİNTİLER

İcra

Nafaka

Kira

Diğer

Bireysel Emeklilik

Sendika

 

YAZIŞMALAR

Maaş Tahakkuk Birimi Yazışmaları

 

MEVZUAT TAKİBİ

Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Tebliğ

 

VERİ TABANLARINA VERİLERİN İŞLENMESİ

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)

Harcama Yönetim Sistemİ (MYS)

Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top