Sicil

Görev ve Sorumlulukları

Personelimizin arşiv ve sicille ilgili tüm işlemleri.

Özlük ve Sicil Dosyaları

  • Dosya açma
  • Dosya gönderme
  • Sicil Özeti ve Hizmet Belgesi
  • Borçlanma
  • Hizmet birleştirme
  • Emekli sicil no

Mal Bildirimleri

Arşiv Hizmetleri

Emeklilik işlemleri

Nakil İşlemleri

Disiplin Ceza Evrakları

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

  • YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, SGK ve diğer
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top