Sicil

SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • EMEKLİLİK
  1. İsteğe Bağlı Emeklilik
  2. Yaş Haddinden Emeklilik
  3. Malulen Emeklilik
  4. Açıktan Emeklilik
  5. Ölüm Nedeniyle Emeklilik
 • KURUM DIŞI NAKİL İŞLEMLERİ
  1. İdari Personel Nakil İşlemleri
  2. Akademik Personel Nakil İşlemleri
 • İSTİFA
 • MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMLERİ
 • TUS SAĞLIK BAKANLIĞI UZMANLIK İÇİN GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 • HİZMET BELGESİ TALEBİ
  1. Kurum Personelinin Hizmet Belgesi Talebi
  2. Kurumdan Ayrılan Personelin Hizmet Belgesi Talebi
 • KURUMDAN AYRILAN PERSONELİN PASAPORT İŞLEMLERİ
 • ÖZLÜK DOSYASI İŞLEMLERİ
  1. Özlük Dosyası Açma ve Teslim Alma
  2. Özlük Dosyası Gönderme
 • UZMANLIK EĞİTİMİ TAMAMLAMA DOSYASI GÖNDERME
 • 35. MADDE KAPSAMINDA GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
 • DİSİPLİN İŞLEMLERİ
  1. Soruşturma Sonucunda Verilen Cezanın ÜBYS’ye işlenmesi
  2. Soruşturma Sonucunda Verilen Cezanın ÜBYS’den kaldırılması
  3. Açılan Davalara Bilgi-Belge Gönderme
  4. Açılan Soruşturma Kapsamında Soruşturmacının Sicil Özeti Talebinin Karşılanması
 • HİZMET BİRLEŞTİRME
 • ASKERLİK BORÇLANMASI VE BENZERİ İŞLEMLER
 • MAL BİLDİRİMİ
  1. Genel Mal Bildirimi
  2. Ek Mal Bildirimi
 • MEVZUAT TAKİBİ
 • OTOMASYON İŞLEMLERİ
  1. YÖKSİS
  2. HİTAP
  3. ÜBYS
 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top