Görev ve Sorumlulukları

Personelimizin arşiv ve sicille ilgili tüm işlemleri.

Özlük ve Sicil Dosyaları

  • Dosya açma
  • Dosya gönderme
  • Sicil Özeti ve Hizmet Belgesi
  • Borçlanma
  • Hizmet birleştirme
  • Emekli sicil no

Mal Bildirimleri

Arşiv Hizmetleri

Emeklilik işlemleri

Nakil İşlemleri

Disiplin Ceza Evrakları

Mevzuat Takibi

Diğer Yazışmalar

Veri Tabanlarına Verilerin İşlenmesi

  • YÖKSİS, HİTAP, DPB, ÖSYM, SGK ve diğer

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016