Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirmeleri

A ) Yükseköğretim Kurumlarında 2547 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması işlemleri için gerekli belgeler:

a) İlk defa çalıştırılacaklar için :

 1. Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu  [indir]
 2. Bilgi Formu [indir]
 3. Bilgi Derleme Formu [indir]
 4. Açık Kimlik [indir]
 5. Vize Talep Formu [indir]
 6. Tip Sözleşmesi [indir]
 7. Gerekçe
 8. Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği
 9. Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifika
 10. Güncel vesikalık fotoğraf ( 6 adet)

 

b) Önceden aynı yerde çalışanlar için :

 1. Gerekçe
 2. Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu [indir]
 3. Güncel vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
 4. Süre Uzatma Formu [indir]
 5. Bilgi Derleme Formu [indir]
 6. Tip Sözleşmesi [indir]

 

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yabancı uyruklu öğretim elemanı- çalışma izni konulu  10.07.2014 tarih ve 40825 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

B ) 2527 sayılı kanun uyarınca Türk soylu yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ülkemizde görevlendirilmeleri işlemleri için gerekli belgeler:

 1. Öğrenim durumu ile ilgili belgeler
 2. Açık Kimlik [indir]
 3. Erkekler için askerlik belgesi

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016