-->

Temel Eğitim Sınavı

05 Eylül 2019

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ile “ Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik”  gereğince Üniversitemizde görev yapan aday personel için 06 Eylül 2019 Cuma günü Temel Eğitim Sınavı yapılacaktır.

 

Sınav Saati:  15.00

 

Sınav Yeri:  Rektörlük İdari Birimler (Eski Rektörlük Binası) Toplantı Salonu

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top