-->

31.12.2019 Tarihli Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

31 Ocak 2020

Kazanan Öğretim Elemanlarımız için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Anabilim Dalı

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

İslam Hukuku Anabilim Dalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Özel Güvenlik ve Koruma Anabilim Dalı

Özel Güvenlik ve Koruma Anabilim Dalı

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Anabilim Dalı

Elektrik Makinaları Anabilim Dalı

Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

 

NOT: Kazanan adayların aşağıda istenilen belgelerle birlikte 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta yolu ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 İstenilen Belgeler (Açıktan atanacaklar için)

 1 - 8 adet fotoğraf

 2 - Adli sicil kaydı

 3 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 4 - Sağlık kurulu raporu

 5 - Başvuru aşamasında beyan edilmemiş ise diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ya da onaylı sureti)

 6 - Başvuru aşamasında beyan edilmemiş ise öğrenci belgesi (aslı ya da onaylı sureti) (Araştırma Görevlisi kadroları için)

İstenilen Belgeler (Naklen atanacaklar için)

1 - Hizmet belgesi

2 - Başvuru aşamasında beyan edilmemiş ise diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ya da onaylı sureti)

3- Başvuru aşamasında beyan edilmemiş ise öğrenci belgesi (aslı ya da onaylı sureti) (Araştırma Görevlisi kadroları için)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top