-->

2547 Sayılı Kanunun Ek 34 Üncü Maddesi Uyarınca Doktora Sonrası Arştırmacı Sözleşmeli Personel Çalıştırma

06 Şubat 2020
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top