-->

16.05.2020 Tarihli Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanı Alımı İlanımız

17 Mayıs 2020

16.05.2020 Tarihli Öğretim Üyesi, Öğretim Elemanı Alımı İlanımız

  • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine

1- 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

2- 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 

16 Mayıs 2020 Cumartesi

Resmî Gazete Sayı :

31129

İlan Metni İçin Tıklayınız
o Başvuru Formları
1-Profesör
2-Doçent
3-Dr. Öğretim Üyesi
4-Öğretim Elemanı (Öğr. Gör-Arş. Gör.) İlanı Başvuru Formu
o Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
o  BAİBÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ( Yayın ve Faaliyetler ) Değerlendirme Formu

 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 30.05.2020

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top