-->

İdari İzin Kullanımı Hakkında

04 Haziran 2020

29/05/2020 tarih ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve sonrasında alınan ek kararlara göre işlem yapılacaktır.

Bu kapsamda;

1. 60 yaş üstü olanlar (yönetici olanlar hariç),

2. e-Nabız sistemi üzerinden alınan ve kişinin kronik hasta olduğunu bildiren karekodlu belgenin çıktısını beyan edenler, (Kronik hastalıklar ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın yazısı)

3. Hamile personel 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre için durumu gösteren belgeyi ibraz ederek, (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın yazısı)

idari izinli sayılacaktır.

Personelimizin idari iznini kullanabilmesi için söz konusu belgelerini de ekleyerek ÜBYS sitemi (Kişisel Memur İşlemleri Modülü) üzerinden izin talebi oluşturması gerekmektedir. Söz konusu işlemleri nasıl yapacağına ilişkin detaylı bilgi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve aşağıda belirtilen web adresi ile ulaşılabilen video kaydında yer almaktadır.

İdari İzin Kullanımı hakkında Genel Sekreterlik Makamı'nın 03/06/2020 tarih ve E.2000004086 sayılı yazısı

 

 

Video web adresi:

https://drive.google.com/file/d/12y5ilrJrzmtswOKJvUg9pOgXonwRi1Dy/view?usp=shari ng

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top