-->

08/06/2021 Tarihli Araştırma Görevlisi Alım ilanı Ön Değerlendirme Sonuçları

01 Temmuz 2021

08.06.2021 tarih ve 31505 ile 11.06.2021 tarih ve 31508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz Araştırma Görevlisi Alım ilanı Ön Değerlendirme Sonuçları.

Hidrolik

Spor Sağlık Bilimleri

Sporda Psikososyal Alanlar

Ulaştırma

Yeni Medya ve İletişim

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top