-->

08/06/2021 Tarihli Araştırma Görevlisi Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

08 Temmuz 2021
08.06.2021 tarih ve 31505 ile 11.06.2021 tarih ve 31508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz araştırma görevlisi alım ilanı nihai değerlendirme sonuçları.
Açıklama: Kazanan adayların 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına atanmak üzere şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Kazanan kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 
1- Sağlık kurulu raporu 
2- Fotoğraf (8 adet)
3- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
4- Adli sicil kaydı
5- Hizmet belgesi (Daha önce kamu hizmeti olup ayrılanlar için)
6- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Açıktan veya yeniden atanacak olanlar için)

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top