-->

Üniversitemize Yeni Başlayan Sözleşmeli Personele Yönelik Uyum Eğitimi

02 Mart 2022

Üniversitemize yeni atanan sözleşmeli personele yönelik 21.02.2022 /25.02.2022 tarihleri arasında 5 (beş) gün süre ile 09:00-11:30 saatleri arasında “Üniversitemi Tanıyorum”, “Kurumsal Aidiyet”, “Kurumsal İletişim ve Üniversite İletişim Araçları”, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”, “Etkili ve Güzel Konuşma Yöntemleri”,” Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Kullanımı ve Uygulama Eğitimi”, “Öfke Kontrolü ve Stresle Başa Çıkabilme Yolları” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Rektörlük İdari Bina Eski Senato Odasında Uyum Eğitimi düzenlenmiştir.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top