-->

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedekten Atanmaya Hak Kazananlar

08 Mart 2022

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN 17.12.2021 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUCU

 (YEDEKTEN ATANMAYA HAK KAZANANLAR)

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere alınacak sözleşmeli personel için 17.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 23 adet sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin evraklarını belirtilen süre içinde teslim etmeyen veya haklarından feragat eden adayların yerine yedekten atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste ekte yer almaktadır.

 

Yedekten Atanmaya Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız.

Yedekten çağrılarak “Yedekten Atanmaya Hak Kazandınız” yazan adayların 22.03.2022 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar web sayfamızdan ilan edilecektir.

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

1- Dilekçe ve Özgeçmiş Formu

 

2- 2 adet vesikalık fotoğraf

 

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

 

4- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

 

5- Adli sicil belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir. )

 

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya noterden onaylı sureti veya Kurumumuzca aslı görülerek onaylanmış sureti.)

 

7- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

 

8- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

 

9- Mal Bildirim Formu (Mal bildirim formu için tıklayınız.)

 

10- Taahhüt Belgesi (Taahhüt belgesi için tıklayınız.)

 

11- Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

 

 

İletişim Telefonları:

 

(0374) 254 00 00 (Dahili: 1077-1026-1082-1120)

 

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top