-->

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Değerlendirme Sonuçları

07 Şubat 2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün 30.12.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanına Başvurup 07.02.2023 tarihinde Çözümleyici unvanı için Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı Sınava girmeye hak kazanan Adayın Sınav Sonucu değerlendirilmiştir. Atanmaya hak kazanan adayın isim listesi açıklanmıştır.

İlan sonucunu görmek için tıklayınız.

Asil olarak hak kazanan adayların 07.02.2023 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde aşağıdaki belgeleri hazırlayarak; Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içinde başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 • 1- Dilekçe (ıslak imzalı olmalı ve diğer başvuru evrakları ekinde)
 • 2- KPSS (B) Grubu Sonuç Belgesi (Barkodlu Çıktısı)
 • 3- Fotoğraf (4 adet vesikalık ebatında)
 • 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 5- Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
 • 6- Adli Sicil Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
 • 7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
 • 8- Sağlık Kurulu Raporu
 • Ayrıca “Başvurduğu branşta (çalışacağı unvan yazılacaktır.) çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir hastalığı yoktur,” ifadesi Sağlık Kurulu Raporunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
 • 9- Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
 • 10- Mal Bildirim Formu

 

 • 11- Taahhüt Belgesi (Daha önce 657 sayılı Kanun’ un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapmadığına dair)
 • 12- Daha önce 657 sayılı Kanun’ un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi” ve istifa etmiş olanlardan sebebi (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ ın ek madde 1’inde sayılan durumlar) açık ve net belirtilmiş “İstifa Oluru”.
 • 13- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Kamu Görevlisi olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi,
 • 14- İlan edilen unvanda aranan niteliklerdeki; sertifika vb. diğer belgelerin asılları ayrıca eklenecektir.
 • Not 1)Belirtilen tarihler arasında başvuru yapılabilmesi için Sağlık Kurulu Raporu veya “Evrak Taahhüt Belgesi” de verilebilecektir.
 • Not 2)İlan edilen pozisyona atanma hakkı elde ettiği halde atanmak istemeyen adayların “Feragat Dilekçesi” vermesi gerekmektedir.
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yapacağı birim tarafından iletişime geçilecek ve sözleşme imzalamaya çağırılacaktır.

İletişim Telefonları:

 • (0374) 254 10 00 (Dahili: 1112-1120-1077-1177-1133-1082-6476)

Belgeler

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
 • EPosta: personelibu.edu.tr
Top