-->

50/d 'den 33/a 'ya Geçiş İşlemleri Hakkında

07 Mart 2023

Usul ve Esaslar

Talep Dilekçesi

06.03.2023 tarih ve 2300032130 sayılı yazımızda belirtilen 17 Nisan 2023 tarihine kadar müracaatta bulunamayan araştırma görevlileri, mezkur kanunda belirtilen süre içerisinde 9 Ağustos 2023 tarihine kadar başvurularını ilgili birimlere yapabilirler.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top