-->

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İle Bartın Üniversitesi Arasında Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde İşbirliği Protokolü İmzalandı

06 Haziran 2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi arasında görevli personelin günün koşullarına ve mevzuata uygun olarak yetişmeleri işbirliği protokolü imzalandı.

Bu Protokol ile hizmet içi eğitimlerle sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmek, personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, yaptıkları görevlerin öneminin ve hizmete uygunluğunun farkında olmalarını sağlamak amaç edinilmiştir.

Ayrıca dala ileriki görevlere hazırlanmaları için
-liderlik,
-motivasyon,
-kurum aidiyeti
-iletişim
konularında eğitim vermek üzere uygulanacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin çevrim içi veya yüz yüze ortamlarda ortaklaşa yürütülmesi planlanmaktadır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top