-->

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

17 Ağustos 2023

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12’nci maddesi uyarınca Üniversitemiz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı düzenlenecektir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yazılı aşaması ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-UZEM) tarafından Üniversitemizde yapılacaktır.

Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar aşağıda yer alan kılavuzda duyurulmuştur.

  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunacaktır.
  • Aylıksız izinde ve geçici görev ile başka kurumda bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.
  • İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunan personel başvurmamalıdır. Bu tür başvuru olması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılacaktır.
  • Müracaatlarda başvuruda bulunulan kadroya ilişkin birim ve kadro derecesi belirtilmeyecektir.
  • Başvurular 18.08.2023-01.09.2023 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Birimine zarf teslim dilekçesi ekinde kapalı zarf içinde duyuruda bulunan başvuru dilekçesi ile yapılacaktır.
  • İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Kesinleşen aday listesinde isimleri bulunan adayların sınav takviminde belirtilen tarihler arasında http://gys.ktu.edu.tr web adresinden sisteme kayıt yapmaları ve 750 (yedi yüz elli) TL sınav ücretini yatırdıkları dekontları sistem üzerinden giriş yaparak eklemeleri gerekmektedir. (Sınav ücretlerinin yatırılmasına ilişkin bilgilendirme, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında yeniden duyurulacaktır.)

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top