-->

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

08 Eylül 2023

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince Üniversitemiz idari personeli için düzenlenecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına yapılan başvurular değerlendirilmiş olup sınav başvuru sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Diğer işlemler ile ilgili takvim doğrultusunda duyurular yapılacaktır.

İlan sonuçları için tıklayınız aşağıdaki linki tıklayınız.

http://ajanda.ibu.edu.tr/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-basvuru-degerlendirme-sonuclari/ 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top