Akademik Formlar

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci

 

A-ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU FORMU EKİNDE İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

 

1- Başlıca araştırma eserinin de belirtildiği başvuru dilekçesi. Profesörlük Başvuru Dilekçesi - Doçentlik Başvuru Dilekçesi - Dr. Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi )

2- Özgeçmiş ve eserler listesi.

3- Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınan belgeler kabul edilir.) için TIKLAYINIZ.

4- Yabancı dil belgesi.

5- Kurum Dışı Personel İçin Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınan belgeler kabul edilir.) için TIKLAYINIZ.

6- Öğrenim Belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Mutlaka Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylanmış belge olmalıdır. Islak imzalı ve mühürlü olmayan onaysız belgeler kabul edilmeyecektir.)

7- Hizmet Belgesi (e-devletten alınan belgeler kabul edilir.) için TIKLAYINIZ.

8-1 (bir) adet fotoğraf.

9- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan profesörlük adayları için 6 (altı), doçent ve doktor öğretim üyeliği adayları için 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek.

11- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu için TIKLAYINIZ.

 

 

B- BİLİM JÜRİ ÜYELERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANACAK ELEKTRONİK DOSYALARIN STANDART İÇERİĞİ

  • Özgeçmiş ve Eserler Listesi 
  • Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu için TIKLAYINIZ.
  • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Jüri üyelerine gönderilmek üzere PDF formatında nüshası elektronik ortamda hazırlanacaktır.)
  • Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar mutlaka belirtecektir.)

 

A-YAYINLAR VE ATIFLAR

B-BİLİMSEL TOPLANTILAR

C-DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK

D-ARAŞTIRMA – GELİŞTİRMEYE DAYALI BİLİMSEL FAALİYETLER

E-EĞİTİM – ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

F-DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER

G-TOPLUMSAL KATKI

H-AKADEMİK GÖREVLER

İ-SANAT ÇALIŞMALARI

J-MİMARİ TASARIM

K-İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER

 

 

Not: Kurumda muhafaza edilmek üzere 1 (bir) adedi basılı, bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshaları elektronik ortamda hazırlanacak olan dosyaların belge sıralaması yukarıdaki formata uygun olarak hazırlanacaktır.

 

 

C- BAŞVURU SÜRECİ 

  1. Doçent ve Profesörler için: Personel Daire Başkanlığı
  2. Doktor Öğretim Üyeleri için: Kadronun İlan Edildiği Birim

 

 

  D- FORMLAR

Atama İle İlgili Formlar : 

FORM-A1  Akademik Personel için Özgeçmiş Formu 

FORM-A2  Aile Yardımı Bildirim Formu

FORM-A3  Asgari Geçim Aile Bildirimi Formu

FORM-A4  Mal Bildirimi Formu

FORM-A5  Personel Kimlik Talep Formu

FORM-A6  Güvenlik Soruşturması Formu 

FORM-A18 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (Yayın ve Faaliyetleri) Değerlendirme Formu

Ayrılış İle İlgili Formlar :

FORM-A7  Maaş Nakil İlmuhaberi

FORM-A8  İlişik Kesme Formu

Dilekçeler ve Diğer Formlar :

FORM-A9  Profesörlük Başvuru Dilekçesi

FORM-A10  Doçentlik Başvuru Dilekçesi

FORM-A11  Dr. Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi

FORM-A12 Öğretim Elemanı (Öğr. Gör-Arş. Gör.) İlanı Başvuru Formu

FORM-A17 EBYS Kullanıcı Talep Formu

FORM-A19 Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

FORM-A20 Doçentlik Belgesi İstem Formu

FORM-A21 Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Formu / Faaliyet Raporu

FORM-A22 Form A - Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu (Talep sahibi kurum tarafından doldurulacaktır.)

FORM-A23 Form B - Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu (Halen bağlı olduğu kurum tarafından doldurulacaktır.)

FORM-A24 TUS Başvuru Dilekçesi

FORM-A25 DUS Başvuru Dilekçesi

FORM-A26 Pasaport İşlemleri Başvuru Dilekçesi

FORM-A27 Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

FORM-A28 2547 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Kapsamında Yurt İçinde Bir Başka Üniversiteye/Kuruma Eğitim/Öğrenim Amacıyla Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Taahhüt Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi

 

İzin veya Görevlendirme İle İlgili Formlar :

FORM-A13  Dekan / Y.O. Müdürü / Enstitü Müdürü İzin Vekalet Formu

 

YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Başvuru:

FORM-A14  YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Başvuru Dilekçesi
FORM-A15  Ek 1 - YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Başvuru Formu
FORM-A16  Ek 2 - YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Akademik Faaliyet Puan Tablosu

 

E. İLETİŞİM

İlana başvuru aşamasında veya başvuru yaptıktan sonra devam edecek olan süreçle ilgili bilgi almak için aşağıda yer alan telefon numaraları veya e-posta adresleri ile iletişime geçilebilir.

 

BİRİM ADI

TELEFON NUMARASI

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Adres

Personel Daire Başkanlığı
(Doçent ve Profesör Kadroları İçin)

(0374) 253 45 17

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Eğitim Fakültesi

(0374) 254 10 00-(1607)

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Fen Edebiyat Fakültesi

(0374) 253 43 24

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

(0374) 254 10 00-(1401)

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Spor Bilimleri Fakültesi

(0374) 253 45 71

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Diş Hekimliği Fakültesi

(0374) 270 53 53

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Tıp Fakültesi

(0374) 253 46 56

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Mühendislik Fakültesi

(0374) 253 46 40

dekanlıBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Mimarlık Fakültesi

(0374) 253 54 53

mimarlıBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

İlahiyat Fakültesi

(0374) 253 40 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

İletişim Fakültesi

(0374) 253 56 56

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ İletişim Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

(0374) 253 43 45

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

(0374) 253 45 20

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Güzel Sanatlar Fakültesi

(0374) 253 46 60

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Hukuk Fakültesi

(0374) 254 10 00- (2665)

__

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Teknoloji Fakültesi

(0374) 254 10 00- (2665)

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Turizm Fakültesi

(0374) 253 55 50

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mimarlık Fakültesi Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Gerede Uygulamalı Birimler Yüksekokulu

(0374) 311 21 11

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Gerede Uygulamalı Birimler Yüksekokulu Gerede Yerleşkesi 14900- BOLU

Yabancı Diller Yüksekokulu

(0374) 253 51 86

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Gölköy Yerleşkesi 14030-BOLU

Bolu Meslek Yüksekokulu

(0374) 270 14 52

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü-BOLU

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

(0374) 243 88 11

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü-BOLU

Gerede Meslek Yüksekokulu

(0374) 311 32 28

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Gerede Yerleşkesi 14900-BOLU

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

(0374) 253 52 58

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü-BOLU

Mengen Meslek Yüksekokulu

(0374) 356 37 50

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mengen Meslek Yüksekokulu Mengen Yerleşkesi 14840-BOLU

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

(0374) 421 62 33

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Bolu Cad. No:128 Mudurnu Yerleşkesi  14800-BOLU

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

(0374) 411 26 27-29

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Seben Yerleşkesi-BOLU

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

(0374) 341 20 76

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAİBÜ Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 Yeniçağa Yerleşkesi 14650-BOLU

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top