Harcırah İşlemleri

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME HARCIRAH İŞLEMLERİ

Üniversitemiz bütçesinden mali destek alarak görevlendirilen tüm akademik, idari ve diğer personellerinin yolluk ödemeleri işlemidir.

6245 sayılı Harcırah Kanun'un hükümlerine tabidir.

 

  • Harcırah Kanunu
  • Üniversitemiz Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerine İlişkin Harcırah Yönergesi

 

Yurtiçi Geçici Görevlendirmelere İlişkin Bilgiler

 

  • Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Birimindeki ilgili personele, görevlendirmeden döndükten sonra harcırah talebinizi bildirmeniz halinde, e-devlete giriş yapabilmeniz için adınıza sisteme tanımlama yapılacaktır. E-devletten bilgi girişini yapıp mutemete gönderdikten sonra kontrol için biriminizdeki mutemetle yeniden iletişime geçip sonrasında diğer seyahat belgeleri ile birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Birimine (Dahili no: 4592- 4591) teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  • Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Ödemelerine İlişkin Harcırah Yönergesi gereği yurtiçi harcırah üst limiti 500,00 TL ‘yi aşamaz ve konferans katılım ücretleri ödenmez. (MUAFİYET VE İSTİSNA BAŞLIKLI 9. MADDENİN 2 FIKRASI HARİÇ)

 

Teslim Edilecek Belgeler

  

Yolluk bildirimi (imzalı 2 adet)

https://mys.muhasebat.gov.tr/eyolluk/ adresinden e-yolluk kısmına giriş yapılmaktadır.

 

Gündelik Ücretinin Hesaplanması

Gündelik ücretiniz ek göstergeniz veya aylık/kadro derecenize göre belirlenmektedir.  Ek gösterge derecenize göre hak ettiğiniz tutar, aylık/kadro derecenize göre ödenecek tutardan yüksek ise yüksek olan değer hesaplanmaktadır.

Gündelik tutarlarınızın yer aldığı H-Cetveline ulaşmak için tıklayınız.

Örnek : Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. (Geceyi geçirmekten söz konusu gecenin sona ermesidir, sabah saat 07:00)

 

Örnek – Yolluk Bildirim Formunun Dolu Hali

E- Yolluk Bildirim Hazırlama Kılavuzu

 

Harcırah Talep Formu (imzalı 2 adet)

❸Görevlendirme Belgesi (Zorunluluk halinde Uçak ile Seyahat belirtilmeli, konaklama var ise belirtilmeli)

❹Uçak veya Otobüs Biletinin Faturası

Uçakla yapılan seyahatlerde görevlendirilen kişi adına düzenlenmiş fatura veya mali e-bilet ile uçuş tarihlerini ve saatini gösteren elektronik bilet, biniş kartı ödeme emrine bağlanır. (Örnek uçak bileti faturaları)

Otobüs ile yapılan ve otobüs biletiniz olmadığı durumlarda ulaşım ücretiniz rayiç bedel üzerinden hesaplanmaktadır.

 

❺ Uçak biniş kartlarınız, göreve gittiğiniz ve geldiğiniz gün ile aynı tarihli havaş-belko biniş kartlarınız, tren, metro, taksi faturalarınız

❻ Konaklama Faturası

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanacak olup, konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

 

Söz konusu faturada:

  • Ad-soyad,
  • Konaklanan tarihler ve gün sayısı,
  • Tutar, kaşe, imza bulunmalıdır.

 

Konaklama Ücreti:

Almaya hak kazandığınız günlük konaklama tutarınız;  

Yurtiçi Geçici Görevi için, Konaklama için ödenecek 1 gecelik ücret, görevlendirmenin ilk 10 günü için, yevmiye tutarının %180 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %95’i, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %75’i kadardır. Faturadaki 1 gecelik tutarın yukarıda açıklanan tutarlardan daha düşük olması halinde ise faturadaki tutar esas alınır.

 

Yurtdışı Geçici Görevi için, Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ ına kadar olan tutar için bir ödeme yapılmaz. % 40’ ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’ i ayrıca ödenir.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top