A. Misyon ve Vizyon

            Misyon

            Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün misyonunu yerine getirmekle görevli personelin kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge ve mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

            Vizyon          

            Üniversitemizde insan gücü (norm kadro) planlamasını yapmak, personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarını değerlendirebilmek ve personelin daha verimli çalışmasını temin etmek amacıyla, işyeri ve iş analizlerini yaparak ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak e-devlet projesi kapsamında akademik ve idari personelin atama, yükseltilme, terfi, emeklilik, bordro, özlük vb. işlemlerini elektronik ortamda yürütülebilmesini sağlamaktır.

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İnsan gücü planlaması yapmak, personel politikaları belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak ve personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalarını yürüten;  çağdaş bir idari yapı oluşturarak, sorumluluk bilinci ve etik anlayış içinde etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak vizyonu ile hareket eden Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesinde;

  • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

şeklinde düzenlenmiştir.

Başkanlığımız, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve faal bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

            İnsan Kaynakları

            Personel Daire Başkanlığında çalışan 20 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 personel de 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Daire Başkanlığımız personelinin bürolara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanı

 Fatih ORHAN

Sekreter 

 Nurgül ACAR (Bilgisayar İşletmeni)

Evrak Kayıt Bürosu

 Mustafa ERDOĞAN (Bilgisayar İşletmeni)

Evrak Kayıt Bürosu

 Cem OKÇU (Bilgisayar İşletmeni)

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü V.

 Zühal DİNİZ

Uzman 

 Suzan Suna TURAL

Akademik Personel Bürosu

Şef

 Abdullah BABAYİĞİT

Bilgisayar İşletmeni

 Burcu ALTINTAŞ

Bilgisayar İşletmeni

 Selin ÇAMBEL

Memur

 Şahin GÜZEL

İdari Personel ve Maaş-Özlük Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 Gülten GEZER

İdari Personel Bürosu

Bilgisayar İşletmeni

 Recep ÇELİK

Sağlık Teknikeri

 Çiğdem AKBULUT

Tekniker

 Kerim KARAMANLIOĞLU

Maaş ve Özlük Bürosu

Bilgisayar İşletmeni

 Nuri ARSLAN

Bilgisayar İşletmeni

 Semra GEZER

Memur

 Erdem KARADAĞ

Sicil ve Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

 Özlem BAŞARAN

Sicil Bürosu

Bilgisayar İşletmeni

 Mustafa USTA

Bilgisayar İşletmeni

 Dinçer İLHAN

Hizmetiçi Eğitim Bürosu

Bilgisayar İşletmeni

 Aylin CİVELEK

 

 

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016