Hakkımızda

A. Misyon ve Vizyon

            Misyon

            Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün misyonunu yerine getirmekle görevli personelin kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge ve mevzuatların kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

            Vizyon          

            Üniversitemizde insan gücü (norm kadro) planlamasını yapmak, personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarını değerlendirebilmek ve personelin daha verimli çalışmasını temin etmek amacıyla, işyeri ve iş analizlerini yaparak ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak e-devlet projesi kapsamında akademik ve idari personelin atama, yükseltilme, terfi, emeklilik, bordro, özlük vb. işlemlerini elektronik ortamda yürütülebilmesini sağlamaktır.

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İnsan gücü planlaması yapmak, personel politikaları belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak ve personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla çalışmalarını yürüten;  çağdaş bir idari yapı oluşturarak, sorumluluk bilinci ve etik anlayış içinde etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak vizyonu ile hareket eden Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesinde;

  • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
  • İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

şeklinde düzenlenmiştir.

Başkanlığımız, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve faal bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

            İnsan Kaynakları

            Personel Daire Başkanlığında çalışan 20 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 personel de 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Daire Başkanlığımız personelinin bürolara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Unvanı Adı Soyadı
Personel Daire Başkanı  Mustafa TANRIKULU
Sekreterlik (Sürekli İşçi)  Nuray KILINÇ
Evrak Kayıt Bürosu (Bilgisayar İşletmeni)  Mustafa ERDOĞAN

Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü  Zühal DİNİZ
Akademik Personel Bürosu
Şef  Abdullah BABAYİĞİT
Bilgisayar İşletmeni  Burcu ALTINTAŞ
Bilgisayar İşletmeni  Selin ÇAMBEL
Bilgisayar İşletmeni  Şahin GÜZEL
Bilgisayar İşletmeni  Nurgül ACAR KAZMACI
Memur Faruk SÖNMEZ

İdari Personel ve Maaş - Özlük Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü  Gülten GEZER
İdari Personel Bürosu
Şef Mürşide AYYILDIZ GÜLER
Bilgisayar İşletmeni  Recep ÇELİK
Teknisyen  Hülya ÇAL
Sağlık Teknikeri  Çiğdem AKBULUT
Tekniker  Kerim KARAMANLIOĞLU
Memur Memduh ONURLU
Maaş ve Özlük Bürosu
Bilgisayar İşletmeni  Nuri ARSLAN
Bilgisayar İşletmeni  Erdem KARADAĞ 
Bilgisayar İşletmeni  Melek DEĞERCAN

Sicil ve Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü  Özlem BAŞARAN
Sicil Bürosu
Bilgisayar İşletmeni  Mustafa USTA
Bilgisayar İşletmeni  Dinçer İLHAN
Memur  Özkan GERBOĞA
Büro Personeli  İrem Aslı ALTUNTABAK
Hizmetiçi Eğitim Bürosu
Bilgisayar İşletmeni Sevda ARSLAN

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 45 17 Fax: +90 374 253 46 34
  • EPosta: personelibu.edu.tr
Top